Postup pri určení pohlavia vtákov, alebo detekcii infekčných ochorení vtákov je nasledovný:

  1. Objednáte si odberové karty alebo plastikové vrecká na pierka a objednávkový formulár (môžete použiť aj vlastné vrecúška, prípadne malé papierové obálky). Analýza zo vzoriek odobratých na iných ako našich odberových kartičkách bude spoplatnená podľa cenníka ako neštandardná vzorka.
  2. Po obdržaní odberových kariet, vrecúšok vykonáte odber biologickej vzorky (krvi, pierok – cca 6 ks hrudných pierok)
  3. Vzorky odošlete poštou na našu adresu spolu s vyplneným objednávkovým formulárom na určenie pohlavia alebo ochorenia (najlepšie doporučene, aby sa zásielka nestratila)
  4. Ak máte zakúpený POUKAZ je nevyhnutné napísať číslo poukazu na objednávkový formulár (vpravo hore)
  5. Na objednávkovom formulári uveďte Vašu emailovú adresu, ak máte.
  6. Po prijatí vzoriek zasielame faktúru na email, alebo poštou.
  7. Faktúru uhraďte na náš účet uvedený na faktúre (prioritne na účet v Tatra banke), variabilný symbol je uvedený na faktúre (VS= číslo faktúry). Ak faktúru uhrádza iná osoba, je potrebné uviesť do poznámky meno osoby na ktorú je faktúra vystavená.
  8. Po prijatí platby na náš účet a dokončení analýzy zasielame výsledky emailom, poštou alebo oboma spôsobmi, podľa toho ako vyznačíte na objednávkovom formulári (vpravo dolu – spôsob zaslania výsledkov)

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vykonať test v prípade nesprávneho odberu alebo poškodenia materiálu počas prepravy