Postup pri určení pohlavia vtákov, alebo detekcii infekčných ochorení vtákov je nasledovný:

 1. Objednáte si odberové karty alebo plastikové vrecká na pierka a objednávkový formulár (môžete použiť aj vlastné vrecúška, prípadne malé papierové obálky). Analýza zo vzoriek odobratých na iných ako našich odberových kartičkách bude spoplatnená podľa cenníka ako neštandardná vzorka.
 2. Po obdržaní odberových kariet, vrecúšok vykonáte odber biologickej vzorky (krvi, pierok – cca 6 ks hrudných pierok)
 3. Vzorky odošlete poštou na našu adresu spolu s vyplneným objednávkovým formulárom na určenie pohlavia alebo ochorenia (najlepšie doporučene, aby sa zásielka nestratila). Alebo si vytvoríte ONLINE objednávku, ktorú vytlačíte a pošlete spolu so vzorkami. V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť, stačí ak na papier napíšete číslo objednávky. Postup vytvorenia ONLINE objednávky je popísaný nižšie.
 4. Ak máte zakúpený POUKAZ je nevyhnutné napísať číslo poukazu na objednávkový formulár (vpravo hore)
 5. Na objednávkovom formulári uveďte Vašu emailovú adresu, ak máte.
 6. Po prijatí vzoriek zasielame faktúru na email, alebo poštou.
 7. Faktúru uhraďte na náš účet uvedený na faktúre (prioritne na účet v Tatra banke), variabilný symbol je uvedený na faktúre (VS= číslo faktúry). Ak faktúru uhrádza iná osoba, je potrebné uviesť do poznámky meno osoby na ktorú je faktúra vystavená.
 8. Po prijatí platby na náš účet a dokončení analýzy (štandardne do 10 pracovných dní, do 4 prac. dní s príplatkom) zasielame výsledky emailom, poštou alebo oboma spôsobmi, podľa toho ako vyznačíte na objednávkovom formulári (vpravo dolu – spôsob zaslania výsledkov)

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vykonať test v prípade nesprávneho odberu alebo poškodenia materiálu počas prepravy

 VYTVORENIE OBJEDNÁVKY ONLINE:

Online objednávka:                                                             Návod ako vytvoriť objednávku aj s obrázkami

Ak chcete zadať objednávku prostredníctvom databázy, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do svojho účtu na stránke online objednávka. Ak nemáte konto, zaregistrujte sa.
 2. Napravo kliknite na Moje objednávky, potom vpravo hore vyberte: Vytvoriť objednávku
 3. Sekcia – Vzorky (informácie o vzorkách a analýzach): pre nové vzorky vyberte druh, vyplnte čip, alebo číslo krúžku, dátum narodenia (nepovinné), dátum odberu, odber veterinárom (vyplňte meno a číslo KVL), je možné uviesť iného majiteľa jedinca ….. alebo vyberte existujúcu vzorku
 4. Vyberte zo zoznamu jednotlivé analýzy a stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ pridávajte do objednávky pre prvú vzorku
 5. Vľavo dolu kliknete na Pridať ďalšiu vzorku, ak chcete spraviť objednávku pre viacero jedincov. Pokračujte rovnako ako pre prvú vzorku. Takto pokračujte pre všetkých jedincov.
 6. Vpravo dolu kliknite na tlačidlo Ďalší krok na Sekciu – Platba a doručenie a vyplňte nasledovné:
 7. Notifikácie emailom: zakliknite ak si želáte dostávať notifikácie o každej zmene stavu objednávky
 8. Zvoľte spôsob platby: Bankový prevod alebo Paypal
 9. Doručenie výsledkov: Elektronicky (stiahnutie protokolu z databázy) alebo Aj poštou
 10. Fakturácia: Po ukončení všetkých analýz, alebo Ihneď (získate prístup k výsledkom po zaplatení priebežne po vykonaní analýzy) – faktúra ihneď znamená po prijatí vzoriek do laboratória
 11. Poznámka: sem napíšte akékoľvek Vaše ďalšie požiadavky, alebo pripomienky
 12. Kliknite na tlačidlo Zhrnutie objednávky a odoslanie, skontrolujte objednávku a kliknite na odoslať objednávku
 13. Ak objednávku neodošlete, zostane vo Vašom účte ako rozpracovaná a môžete sa k nej vrátiť a odoslať neskôr alebo vymazať. Kým objednávku neodošlete zostáva len vo Vašom účte a laboratórium nemá k údajom prístup.