Vzhľadom na šírenie koronavírusu COVID-19 laboratórium Slovgen bude pracovať v obmedzenom režime. Z tohto dôvodu sa môžu predĺžiť časy niektorých analýz. Ďakujeme za pochopenie.

Overenie pravosti protokolov

Z dôvodu výskytu falošných protokolov na určenie pohlavia s účinnosťou od 11.1.2019 zavádzame možnosť overenia pravosti protokolu. Od 11.1.2019 budú poskytované informácie o analyzovanom jedincovi (druh) a výsledku analýzy na základe uvedenia čísla krúžku (čipu) a kódu laboratória telefonicky alebo emailom! Protokol musí obsahovať neporušenú vodotlač ako vidno na obrázku tu.

Zmena cenníka od 1.2.2018

Vážený zákazníci, chceli by sme Vás upozorniť na úpravu cien platnú od 1.2.2018. Úprava sa bude týkať nasledovného: zavedenie poplatku pri platbe cez PayPal : 3,4% z fakturovanej sumy + 0,35 € zavedenie manipulačného poplatku pri spracovaní papierovej objednávky 1,5 € za objednávku analýz u psov (netýka sa objednávok vytvorených on-line prostredníctvom portálu – SlovgenDB…