Popis: Ichtyózy tvoria heterogénnu skupinu geneticky podmienených dermatóz charakterizované abnormálnym odlupovaním kože po celom tele. Vek nástupu a závažnosť ochorenia sú veľmi variabilné, avšak väčšina postihnutých psov má pred dosiahnutím veku jedného roka šupinatú kožu a matnú srsť. Názov ichtyóza pochádza z gréckeho slova ichtys (ryba), pretože odlupujúca koža pripomína rybie šupiny. Psom s ichtyózou sa na koži začnú tvoriť biele šupiny čoskoro po narodení. Šupiny môžu pretrvávať po celý život, niekedy prejavy ustúpia. Šupiny môžu vekom černieť a drsnieť. Väčšinou nespôsobujú svrbenie. Sekundárne môžu spôsobovať infekcie, napr. bakteriálne, plesňové alebo parazitické. Žiadna špecifická a efektívna liečba ichtyózy v súčasnej dobe nie je k dispozícii. Ošetrovanie sa sústreďuje hlavne na zvýšenie hygienických opatrení ako je časté kefovanie, zvláčňovanie kože v týždenných intervaloch a strava obohatená o mastné kyseliny.

Genetické príčiny niektorých foriem zostávajú stále neznáme. U zlatých retríverov bola popísaná okrem mutácie v géne PNPLA1 (ochorenie ICT-A) aj mutácia v géne ABHD5.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.1006_1019del v géne ABHD5

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Zlatý retríver

 

Poznámky: