Krvná vzorka: odber do EDTA (antikoagulantu), požadované množstvo 1-3 ml krvi, bez ohľadu na počet objednaných analýz.

Skúmavka musí byť so šroubovacím uzáverom, alebo prelepená lepiacou páskou, aby sa predišlo uvoľneniu vrchnáka a vyliatiu krvi. Skúmavka musí byť označená čipom alebo meno psa. Skúmavku vloženú do plastikového vrecka pošlite v bublinkovej obálke poštou doporučene.

Odber vykonáva len veterinár, alebo ním poverená osoba. Overenie identity a potvrdenie odberu veterinár osvedčí pečiatkou a podpisom na objednávkový formulár, alebo vytlačenú online objednávku. Bez potvrdenia odberu veterinárom je na protokole uvedené: „Identita jedinca nebola overená“

Uvedené množstvo 1-3 ml krvi je dostačujúce na všetky analýzy, nie je potrebný odber na každú objednanú analýzu.

 

Cytologická kefka:

Prosím postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie:

  1. Odber biologického materiálu určeného na testy založené na analýze DNA môžu byť odobraté veterinárom, alebo samotným chovateľom. Veterinár môže zároveň potvrdiť svojim podpisom a pečiatkou pôvod biologického materiálu, tz. že odber bol vykonaný jedincovi uvedenom v objednávkovom formulári.
  2. Odber vykonávajte 1-2 hodiny po kŕmení, aby ste sa vyvarovali kontaminácii DNA matky prípadne z iných zdrojov. Každého psa izolujte od ostatných psov cca 1 hodinu pred odberom.
  3. Dôkladne obtierajte kefku o vnútornú stranu líca 5 – 6 krát otočte. To zabezpečí dostatok buniek prichytených na cytologickej kefke.
  4. Nie je možné vykonať genetický test, v prípade, že nie je dostatok genetického materiálu prichyteného na kefku. Preto je nevyhnutné poslať 2 kefky od každého zvieraťa.
  5. Je veľmi dôležité nechať kefky po odbere uschnúť na vzduchu približne 2-4 hodiny, kým nie je úplne suchá, najlepšie do druhého dňa.
  6. Po odbere vložte cytologickú kefku naspäť do pôvodného obalu.
  7. Obal označte identifikačnými údajmi ako meno psa, číslo čipu a pod.
  8. Ak je to možné kefky zašlite hneď do laboratória. Ak to nie je možné uschovajte kefky na suchom mieste. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás. bielikova@slovgen.sk, slovgen.dnalab@gmail.com
  9. Ak nie je odber vykonaný správne a podľa pokynov, výsledok môže byť ovplyvnený kontaminujúcimi a inhibujúcimi faktormi (ako sú zvyšky jedla, mikroorganizmy, sliznica matky a pod.)

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vykonať test v prípade nesprávneho odberu alebo poškodenia materiálu počas prepravy