Pri analýze z krvnej škvrny :

Na odberovej karte je nevyhnutné uviesť latinský názov jedinca, číslo Vašej vzorky (číslo krúžku, príp. iné) a do vyznačeného kruhu kvapnúť kvapku krvi (minimálne pol kruhu, dostatočne intenzívnu), nechať zaschnúť a poslať.

Dbajte na to aby  ste :

  • do jedného kruhu kvapli kvapku krvi len z jedného jedinca
  • nechali jednotlivé vzorky sušiť pri izbovej teplote osobitne

 

Krvné škvrny: Video ako odobrať vzorku z nožičky nájdete tu.

 

Manipulácia s odberovými kartičkami:

Pri manipulácii s odberovými kartičkami či už čistými alebo s odobratou vzorkou krvi, vždy dbajte na nižšie uvedené skutočnosti:

  • udržiavajte ich v suchom a čistom prostredí, najlepšie v obálke alebo plastikovom vrecku
  • nikdy nechytajte krúžok s filtračným papierom určený na krvnú vzorku pred odberom ani po odbere, ani zaschnutú krvnú škvrnu
  • pred odberom si vždy vyberte len jednu kartičku, aby ostatné neboli vystavené možnej kontaminácii aerosolom, vírusovými časticami vo vzduchu a podobne
  • veľmi dôležité: po uschnutí krvných škvŕn zabráňte vzájomnému kontaktu krvných škvŕn, každú kartičku vložte do samostatného plastikového vrecka, vkladajte tak, aby krvná škvrna smerovala bližšie k otvoru vrecúška, minimalizujete nám tým manipuláciu v laboratóriu
  • Kartičky je postačujúce aj oddeliť papierom viď obrázok

 

 

Analýza z pierok: Pierka musia byť vytrhnuté, počet cca 6-8 ks hrudných pierok s koreňovou časťou pierka, vložené do označeného (číslom krúžku, čipu, alebo inak) plastikového alebo papierového vrecka. Pri analýze z pierok u pštrosov, sú vhodné pierka z krku.

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vykonať test v prípade nesprávneho odberu alebo poškodenia materiálu počas prepravy