Postup objednávky je nasledovný:
1. Veterinár vykoná odber krvi 2-3 ml do EDTA, alebo vykonáte odber vzoriek 2 kefy z každého psa. Najlepšie je izolovať každého psa pred odberom vzoriek na hodinu od ostatných. Kefky zasielame zdarma na vyžiadanie.

2. V prípade odberu vzoriek veterinárom, vyžiadajte si potvrdenie odberu na objednávkový formulár (F17) alebo na vytlačenú online objednávku (ak ju vytvárate pred odberom vzoriek). Potrebné je meno veterinára, číslo KVL, pečiatka a podpis. Ak nie je odber vzoriek potvrdený veterinárom na výsledkovom protokole bude uvedené: „identita nebola overená“. Ak pri vytváraní online objednávky ešte neviete meno veterinára, tak napíšte – doplnené neskôr. Na vytlačenú online objednávku ho dopíšte u veterinára, do online objednávky ho dopíšeme po prijatí vzoriek do laboratória. Identitu jedinca môže veterinár potvrdiť aj na samostatnom formulári F66.
3. Každý obal kefky musí byť označený menom psa alebo čipu …
4. Kefy je potrebné nechať vyschnúť pri izbovej teplote. Každú kefu vložíte späť do pôvodného obalu. Nevkladajte kefy do plastových túb, ani do plastikových vreciek.
5. Vytvorte on-line objednávku alebo vyplňte objednávkový formulár
6. Odošlite vzorku s číslom online objednávky alebo spolu s papierovým objednávkovým formulárom.
7. Dostanete upozornenie hneď, ako prídu vzorky do laboratória
8. Začne sa analýza
9. Faktúru dostanete po úspešnej analýze (alebo ak chcete skôr, po prijatí vzorky do laboratória – napíšte “faktúru hneď” na objednávkový formulár)
10. Zaplatíte za analýzu
11. Výsledky uvoľníme v databáze. Dostanete notifikáciu
12. Výsledky môžete stiahnuť z databázy
13. Ak ich chcete zaslať aj poštou vytlačíme a pošleme Vám papierové protokoly na Vašu poštovú adresu

 

 

Online objednávka:
Ak chcete podať objednávku prostredníctvom databázy, postupujte nasledovne:
1. prihláste sa do svojho účtu, ak ešte nemáte účet, registrujte sa.
2. vyberte novú objednávku
3. pre nové vzorky vyplňte meno, čip, číslo rodokmeňa, plemeno ….. alebo vyberte existujúcu vzorku
4. Ak chcete druhú vzorku, kliknite na tlačidlo vľavo dole: pridajte ďalšiu vzorku
5. vyplňte meno, čip, číslo rodokmeňa, plemeno ….. alebo vyberte existujúcu vzorku
6. kliknite na tlačidlo Ďalší krok
7. Vyberte zo zoznamu analýzy a stlačením tlačidla “Pridať do košíka” ju pridajte do objednávky pre prvú vzorku
8. Zvoľte analýzu zo zoznamu a stlačte ‘Pridať do košíka’ a pridajte ju k objednávke pre druhú vzorku …atď
9. kliknite na tlačidlo Ďalší krok na Zhrnutie objednávky
10. Zvoľte spôsob platby: bankový prevod alebo Paypal
11. Výber protokolov o doručení: iba sťahovanie z databázy alebo aj poštou
12. Vyberte faktúru: Ihneď (získate prístup k výsledkom pri ich spracovávaní) – faktúra je odoslaná po prijatí vzoriek do laboratória alebo po dokončení všetkých analýz
13. Kliknite na tlačidlo Odoslať objednávku