ZĽAVY PRE REGISTROVANÉ KLUBY

Podmienky pre poskytnutie zmluvnej klubovej zľavy chovateľom psov a mačiek.

Slovgen poskytne 10% zľavu na genetické testy členom zaregistrovaných chovateľských organizácií psov a mačiek na objednávky vytvorené online prostredníctvom webových stránok. Zľavy sa týkajú testov na detekciu dedičných ochorení, DNA profil vrátane potvrdenia rodičov a analýz na determináciu typu a kvality srsti.

 

Podmienky poskytnutia zľavy:

Zákazník je členom organizácie registrovanej vo firme Slovgen – tento fakt uvedie do poznámky k objednávke. Laboratórium má právo členstvo overiť na dohodnutom kontakte v chovateľskej organizácii.

Objednávka testov bude vykonaná online. Zľavu nie je možné uplatniť spätne, zákazník sa o ňu musí prihlásiť pri objednaní, tým, že do poznámky uvedie: klub10%, člen názov klubu 

Zľava 10% bude aplikovaná na celkovú cenu genetických testov. Zľava bude uvedená na faktúre vystavenej po prijatí vzoriek do laboratória. Zľava sa nevzťahuje na doplnkové služby.

Pri odberoch vzoriek musí byť overená identita jedinca – na to slúži špeciálny formulár F66 (F67), ktorý je dostupný na stiahnutie na našich stránkach. Prípadne je možné odber a overenie identity jedinca veterinárom potvrdiť pečiatkou a podpisom v pravom hornom rohu na vytlačenej online objednávke.

Klubová zľava 10% sa sčítava s množstevnými zľavami 6 a viac psov.

Chcete pre svoj klub získať 10% zľavu? Klub zaregistrujete u nás jednoducho vyplnením formulára.

 

Ponuka je platná pre roky 2022, 2023. Na zľavu neexistuje zákonný nárok. Zmeny sú vyhradené.