Pes domáci (Canis familiaris) má zo všetkých domácich zvierat najväčšiu plemennú variabilitu. Väčšina z viac ako 400 plemien však bola vyšľachtená ľuďmi počas posledných dvoch až troch storočí. Šľachtením plemien sa mení okrem charakterových vlastností aj exteriér psa.  Sfarbenie srsti ovplyvňuje produkcia dvoch hlavných pigmentov eumelanínu (hnedý až čierny pigment) a feomelanínu (svetlý až hnedočervený, červený pigment).

 

V posledných rokoch bol zaznamenaný veľký pokrok pri objasnení molekulárnej podstaty pigmentácie srsti u psov v lokusoch A, B, D, E, EM, K, M, S. Rovnako ako u všetkých genetických znakov, každý jedinec zdedí jednu kópiu všetkých lokusov od každého rodiča. Kombinácia účinkov všetkých týchto lokusov determinuje výslednú farbu srsti psa.

Lokusy súvisiace s farbou srsti:

LAA – Lhasa apso albinizmus

Lokus A

Lokus B

Lokus BE

Lokus Cocoa French Bulldog

Lokus D (d1)

Lokus D (d2)

Lokus D (d3)

Lokus E

Lokus EM melanistická maska:

Lokus K

Lokus M – Merle (Murphy)

Lokus M – MERLE (Langevin)

Lokus S 

Dĺžka a typ srsti:

V roku 2006 bol prvý krát popísaný gén FGF5, ktorý je hlavným génom determinujúcim dĺžku srsti u psov (Housley a Venta). V roku 2009 Cadieu a kol. v spolupráci s National Human Genome Research Institute (NIH) na základe celo-genómovej asociačnej štúdie publikovali výsledky štúdia zameraného na farbu a typ srsti čistokrvných plemien psov. V tejto súvislosti boli identifikované rôzne génové varianty v troch génoch RSPO2 (enconding R-sponding-2), FGF5 (fibroblast grow factor-5) a KRT71 (keratin-71) participujúce na fenotype srsti u psov.

 

FGF5 (L) – Dĺžka srsti (Test of the canine coat length)

FGF5 (L4) – Dĺžka srsti (Test of the canine coat length)

RSPO2 furnishings (distinct moustache and eyebrows, so-called furnishings)

RSPO2 – Improper Coat (IC) – neštandardné osrstenie

KRT71 (keratin-71, curly or non-curly coated dog)