Popis: U Amerického bezsrstého teriéra (AHT)  je bezsrstosť dedená recesívnym spôsobom. To znamená, že jedinec je bezsrstý len v prípade, že zdedí mutáciu od oboch rodičov, pričom homozygotný stav nie je letálny, ako je to u iných bezsrstých plemien. Mutácia zodpovedná za bezsrstosť c.287_290delTTAG bola identifikovaná v roku 2017 v géne SGK3. Tento gén kóduje proteínkinázu 3 kontrolovanú sérom a glukokortikoidmi. Deléciou 4 báz dochádza k posunu čítacieho rámca na aminokyselinovej pozícii 96, čím vzniká nová proteínová sekvencia pre 50 aminokyselín a predčasný stop na aminokyseline 157. Predpokladá sa, že táto mutácia vyradí pôvodnú funkciu génu. V štúdiách na myšiach sa ukázalo, že SGK3 je dôležitý pri postnatálnom vývoji vlasových folikulov. To platí aj pre psov, pretože AHT sa rodia so srsťou, ktorá sa stráca počas prvých dvoch mesiacov po narodení (tzv. hypotrichosis).

Detekciou uvedenej mutácie je možné zistiť genotyp analyzovaného jedinca, ktorý môže byť nasledovný: N/N – osrstené psy nezdedili žiadnu mutáciu ani od otca ani od matky, alebo môže ísť o prenášača N/P (heterozygot), ktorý zdedil mutáciu buď od matky alebo otca. Bezsrsté jedince zdedili dve mutácie, jednu od matky a jednu od otca. Pri spojení dvoch prenášačov sa teoreticky narodí 75 % šteniat v osrstenom variante (bez mutácie alebo s jednou kópiou) a 25 % neosrstených šteniat, ktoré majú obe kópie mutácie.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.287_290delTTAG v géne SGK3

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Americký bezsrstý teriér