Popis: Mutácia v receptore melanokortínu 1 je zodpovedná za vývoj čiernej melanistickej masky u niektorých plemien psov. Maska sa objavuje kvôli produkcii eumelanínu v oblasti papule, obočia a uší a môže sa dokonca šíriť do prsnej a chrbtovej oblasti. Dominantná mutovaná alela sa volá EM. Maska je exprimovaná u homozygotných (EM/EM) a heterozygotných psov (EM/n). U niektorých psov, hoci nesú mutáciu, maska nie je viditeľná kvôli farbe srsti. Maska je viditeľná u fawn/sable (Great Dane, German Shepherd) a žíhaných psov (Boxer). Maska nie je viditeľná u psov s čiernou, čokoládovou/pečeňovou alebo modrou farbou srsti. V takýchto prípadoch môže byť maska čiastočne viditeľná kvôli šediveniu na zvyšku tela. Okrem toho psi s bielym ňufákom niekedy nevykazujú masku. Hoci maska nie je viditeľná, pes môže preniesť alelu masky na svojho potomka.

 

Dedičnosť: autozomálne dominantná

 

Mutácia: c. 799 A>C v géne MC1R

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre najmä nasledovné plemená: Afghan, Belgian Shepherd, Boxer, Bull Mastiff, Cairn Terrier, Cardigan Welsh Corgi, Chihuahua, Chinese Shar-pei, English Bulldog, German Shepherd, Great Dane, Greyhound, Lakenois, Pekinese, Pug, Saint Bernard, Saluki, Staffordshire Bull Terrier, Whippet

 

Poznámky: