Popis: Lokus K má tri alely s poradím dominancie: dominantná čierna (KB)> žíhaná (kbr)> recesívna žltá (ky). Fenotypový prejav alely KB je zdedený autozomálne dominantne. Výsledná farba srsti je ovplyvnená lokusmi E a A. V prípade, že je eumelanín exprimovaný, konečná farba srsti je čierna alebo hnedá (prítomnosť alely divého typu E). V prípade, že je exprimovaný feomelanín, konečná farba srsti je svetlá, červenohnedá, červená alebo žíhaná.

Druhá alela je KBR, známa tiež ako „žíhanie“. KBr alela je pravdepodobne spôsobená samostatnou mutáciou, ktorá stále umožňuje expresiu aguti génu, ale spôsobuje žíhanie aguti vzorov, ktoré sú dané prítomnosťou alel v lokuse-A. KBr alela je recesívna ku KB alele a zároveň je dominantná nad treťou alelou Ky. Alela ky je normálna alela bez mutácie a nemá žiadny vplyv na farbu srsti. Umožňuje plné vyjadrenie farieb definovaných lokusom A. Ak má pes v lokuse-K alely Ky/Ky výslednú farbu srsti psa určuje lokus A. Ak je pes KB/KB v K-lokuse, bude lokus-A skrytý a jeho sfarbenie bude určené lokusmi B a E.

Momentálne, nie je dostupný test na „KBr“ alelu, aj keď jej prítomnosť môže byť odvodená cez testovanie na prítomnosť dominantnej čiernej alely, a tiež prostredníctvom fenotypov rodičov a potomkov.

Vyšetrenie nevylučuje prítomnosť akejkoľvek neznámej mutácie v géne CBD103.

 

Dedičnosť: autozomálne dominantná

 

Mutácia: c.67_69delGGA v géne CBD103

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: KB je dôležitá alela pri tvorbe čierneho pigmentu najmenej u 50 plemien.

 

Poznámky: