Popis: CMO, tiež známa ako levia čelusť, je non-neoplastické, proliferálne ochorenie kostí postihujúce primárne kosti hlavy. Charakteristické je nadmerným rastom čeľustných kostí (nepravidelná proliferácia dolnej čeľuste a tympanickej buly) a zriedka aj dlhé kosti (Huchkowsky, 2002; Taylor a kol. 1995). Psy s CMO väčšinou vykazujú problémy pri jedení, bolesť pri otvorení papule, občasné horúčky a tuhé bilaterálne opuchy čeľuste (Huchkowsky, 2002). Bežne sa spája aj s nadmerným slinením a anorexiou, ktorá je výsledkom bolesti pri jedení, alebo mechanickej neschopnosti otvoriť papuľku (Taylor a kol., 1995). Niektoré psy postihuje aj obmedzený pohyb čeľuste a atrofia žuvacích svalov. Diagnostika CMO je založená na laterálnych a ventrodorzálnych rádiografických snímkach, na ktorých vidno symetricky zväčšené mandibulárne telieska v dôsledku kostnej proliferácie. Tieto prejavy sa objavujú medzi štvrtým až ôsmym mesiacom života. Ochorenie je spôsobené mutáciou v géne SLC37A2. SLC37A2 je glukózo-6-fosfátový transportér, ktorý je exprimovaný v mnohých tkanivách, predovšetkým v tkanivách súvisiach s kosťami napr. v osteoklastoch. Hrá ústrednú rolu v udržovaní homeostázy glukózy v hlavných typoch buniek, ktoré sa zúčastňujú osteogenézy. Poruchou dochádza k narušeniu homeostázy glukózy vo vývoji kostí a to vedie k hyperostóze.

 

Dedičnosť: autozomálne dominantná s neúplnou penetranciou

Mutácia: c.1332C>T v exóne génu SLC37A2

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: West Highland White Terriers, Cairn Terriers Scottish Terriers

 

Poznámky: Predpokladaná dedičnosť CMO bola autozomálne recesívna. Nové štúdie však potvrdili, že aj heterozygoti trpia popísanými príznakmi, symptómy sú však miernejšie. Preverené boli aj iné plemená, u ktorých sa prejavilo ochorenie CMO: Bullteriér, Kučeravý retríver, Border kólia, Austrálsky teriér, Baset, Nemecký drôtosrstý stavač a Bobtail. Žiaden z nich túto mutáciu nemal (Hytönen a kol., 2016).