Popis: CMO, tiež známa ako levia čelusť, je non-neoplastické, proliferálne ochorenie kostí postihujúce primárne kosti hlavy. Charakteristické je nadmerným rastom čeľustných kostí (nepravidelná proliferácia dolnej čeľuste a tympanickej buly) a zriedka aj dlhé kosti (Huchkowsky, 2002; Taylor a kol. 1995). Psy s CMO väčšinou vykazujú problémy pri jedení, bolesť pri otvorení papule, občasné horúčky a tuhé bilaterálne opuchy čeľuste (Huchkowsky, 2002). Bežne sa spája aj s nadmerným slinením a anorexiou, ktorá je výsledkom bolesti pri jedení, alebo mechanickej neschopnosti otvoriť papuľku (Taylor a kol., 1995). Niektoré psy postihuje aj obmedzený pohyb čeľuste a atrofia žuvacích svalov. Diagnostika CMO je založená na laterálnych a ventrodorzálnych rádiografických snímkach, na ktorých vidno symetricky zväčšené mandibulárne telieska v dôsledku kostnej proliferácie. Tieto prejavy sa objavujú medzi štvrtým až ôsmym mesiacom života. Ochorenie je spôsobené mutáciou v géne SLC37A2. SLC37A2 je glukózo-6-fosfátový transportér, ktorý je exprimovaný v mnohých tkanivách, predovšetkým v tkanivách súvisiach s kosťami napr. v osteoklastoch. Hrá ústrednú rolu v udržovaní homeostázy glukózy v hlavných typoch buniek, ktoré sa zúčastňujú osteogenézy. Poruchou dochádza k narušeniu homeostázy glukózy vo vývoji kostí a to vedie k hyperostóze.

 

Dedičnosť: autozomálne dominantná s neúplnou penetranciou

Mutácia: c.1332C>T v exóne génu SLC37A2

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Australian Shepherd, Biewer Yorkshire Terrier, Cairn Terriers, Golddust Yorkshire Terrier, Jack Russel Terrier, Lancashire Heeler, Miniature American Shepherd, Miniature Australian Shepherd, Parson Russell Terrier, Scottish Terriers, Skye Terrier, Toy Australian Shepherd, West Highland White Terriers, Yorkshire Terrier,

 

Poznámky: Predpokladaná dedičnosť CMO bola autozomálne recesívna. Nové štúdie však potvrdili, že aj heterozygoti trpia popísanými príznakmi, symptómy sú však miernejšie. Preverené boli aj iné plemená, u ktorých sa prejavilo ochorenie CMO: Bullteriér, Kučeravý retríver, Border kólia, Austrálsky teriér, Baset, Nemecký drôtosrstý stavač a Bobtail. Žiaden z nich túto mutáciu nemal (Hytönen a kol., 2016).