Popis: Degeneratívna myelopatia psov je vážne neurodegeneratívne ochorenie s neskorým nástupom. Primárnym obrazom je paralýza zadných nôh s progresívnym zhoršovaním. Rozvíja sa nekoordinovaný pohyb zadnej časti tela, narušená je citlivosť a reflexy. S postupom ochorenia sú postihnuté aj hrudné končatiny a ochorenie sa manifestuje ako paréza a paralýza. Jedinec nakoniec môže strácať kontrolu nad funkciou mechúra a čriev. V prípade tohto ochorenia jedinec netrpí bolesťami, nakoľko dochádza k strate funkcie chrbtice v dôsledku deštrukcie myelínu a následnej degenerácii axónov spôsobujúcej progresívnu ataxiu a parézu.

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: v géne SOD1 exón 2, SOD1: c.52A>T

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: bernský salašnícky pes

 

Poznámky: U bernských salašníckych psov bola nájdená okrem všeobecne sa vyskytujúcej mutácie SOD1: c.118G>A aj ďalšia mutácia špecifická pre toto plemeno SOD1: c.52A>T.