Popis: Neuronálne ceroidné lipofuscinózy (NCL) sú skupinou dedičných chorôb charakterizovaných progresívnou degeneráciou neurónov a hromadením lipopigmentov (ceroidu a lipofuscínu) v lyzozómoch, autofluorescenčných cytoplazmatických inklúzií v mozgu, sietnici a ďalších tkanivách. Začiatok a klinický priebeh ochorenia je individuálny a značne premenlivý. Miera neurodegenerácie sa s vekom zvyšuje. U postihnutých psov sa  zvyčajne vyskytujú najmenej štyri z nasledujúcich neurologických klinických príznakov ako sú zmeny správania, tras, cerebelárna ataxia, zhoršené kognitívne a motorické funkcie, strata zraku, poruchy spánku a kŕče. Medzi klinické príznaky a progresiu ochorenia patrí aj zvýšená miera podráždenosti s možnosťou výbuchu agresie, halucinácie, hyperaktivita a záchvaty. Väčšina zvierat stráca schopnosť koordinovať každodenné svalové činnosti. Pri zvýšenej neurodegenerácii sa u psov vyvinú psychologické abnormality a ataxia. Postihnuté jedince Border kólií sa zriedkakedy dožívajú viac ako 28 mesiacov veku psa.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.736_737insC v géne PPT1 (palmitoyl protein thioesterase)

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Jazvečík (všetky)

 

Poznámky: U niektorých zvierat ešte nebola popísaná kauzálna mutácia spôsobujúca NCL. V súvislosti s NCL u zvierat a ľudí boli zatiaľ popísané mutácie v šiestich rôznych génoch CLN1, 2, 3, 5, 6, 8 (Daly a kol. 19998, Gupta a kol 2001), pričom každá mutácia spôsobuje jedinečnú formu NCL.