Popis: Neonatálna encefalopatia (NEWS – neonatal encephalopathy with seizures) je dedičné letálne ochorenie šteniat veľkých pudlov postihujúce mozog. Postihnuté šteňatá sú už pri narodení menšie, slabšie a veľa ich zomrie už v priebehu prvého týždňa života. V prípade, že prežije viac ako týždeň, dochádza približne v 4. až 6. týždni života k rozvoju ataxie, trasu a kŕčom. Prežívanie u postihnutých šteniat nebolo pozorované dlhšie ako 7 týždňov. Mozoček (cerebellum) postihnutých šteniat je menší a často obsahuje dysplastické ložiská, ktoré sú zložené z klastrov zrnitých buniek a Purkyneho buniek.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.152T>G v géne ATF2

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Veľký pudel

 

Poznámky: