Popis: Progresívna retinálna atrofia (PRA) u psov je skupina geneticky heterogénnych dedičných porúch sietnice. PRA u psov je ekvivalentom retinis pigmentosa (RP) u ľudí a je charakterizovaná stratou videnia z dôvodu progresívnej degenerácie a bunkovej smrti fotoreceptorov v sietnici. Toto degeneratívne ochorenie vedie k progresívnej strate zraku (v noci a potom za denného svetla) až k úplnému oslepnutiu. Príznaky sa objavujú vo veku 5-7 rokov.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.1216T>C (p.*405Rext*25) v SAG (S-antigen) géne

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: basenji

 

Poznámky: