Popis

Psittacine Beak and Feather Disease je z anglického pomenovania ochorenie zobáka a peria. Toto ochorenie je spôsobené vírusom zo skupiny cirkovírusov. Jedná sa o malý (cca 2000 bp) DNA vírus s jednovláknovou kruhovou DNA. Ochorenie je považované za špecifické pre papagáje (Psittaciformes) avšak všetky vtáky sú na toto ochorenie vnímavé.
Smrteľnú infekciu zapríčiňuje primárne u mladých jedincov. Staršie vtáky môžu ochorenie prekonať s trvalými následkami. Vírus zapríčiňujúci PBFD môže napadnúť pečeň, mozog a imunitný systém čo znižuje odolnosť voči iným infekciám. V dôsledku toho je úhyn zapríčinený sekundárnou bakteriálnou, fungálnou, parazitárnou alebo vírusovou infekciou.

PBFD je veľmi rozšírené medzi papagájmi a nie je liečiteľné. V prípade pozitívneho výsledku z analýzy je dôležité separovať infikovaného jedinca od ostatných zdravých jedincov a vydezinfikovať klietku.

Prenos

Prenos vírusu z jedného jedinca na druhého sa primárne uskutočňuje priamym kontaktom, inhaláciou aerosolu, prijímaním kontaminovanej potravy, infekciou trusom a prachom z pierok. Vírus môže byť tiež prenášaný kontaminovanými povrchmi ako napríklad vtáčími bidlami, potravou, rôznymi nádobami, oblečením a materiálom používaným ako výstelka.

 

Diagnostika

Detekciu PBFD uskutočňujeme izoláciou DNA z krvi a pierok a následnou PCR.

 

Vzorky

Analýza sa vykonáva z krvnej škvrny alebo čerstvo vytrhnutých pierok (5-6 hrudných), rovnako ako analýza na určenie pohlavia (na obidve analýzy stačí jedna krvná škvrna). Na vyžiadanie je možné objednať spracovanie zmesnej vzorky  krvi aj pierok, ktoré je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka (PBFD-doplatok).

 

UPOZORNENIE K ODBERU VZORIEK A VÝSLEDKOM

Ak je výsledok analýzy na prítomnosť vírusu spôsobujúceho PBFD pozitívny znamená to, že prítomnosť vírusu bola detegovaná. Je však treba mať na pamäti a brať do úvahy nasledujúce skutočnosti.

Vírus patrí do skupiny respiračných, teda sa prenáša kvapôčkovou infekciou. To znamená je prítomný vo vzduchu aj na povrchoch. Je teda nevyhnutné a veľmi dôležité nekontaminovať si vzorky pri odbere.

Nevykonávať viac odberov naraz hneď bezprostredne po sebe (v jeden deň maximálne 5). Vírus z postihnutého jedinca sa môže rozptýliť v prostredí a dostať sa na ďalšie vzorky.  Miestnosť musí byť po každom jedincovi dezinfikovaná, najlepšie počkať, ak je možné miestnosť vyvetrať prípadne použiť UV lampu a dezinfikovať povrchy. Netreba zabúdať na to, že sa vírus môže nachádzať aj na sieťkach, ktorými odchytávate jedincov. Pri odbere krvi miesto vpichu najprv umyť, prípadne dezinfikovať etanolom.

Analýza na prítomnosť vírusu je veľmi citlivá. Analýzou sa detegujú veľmi malé množstvá vírusu. Zjednodušene povedané, výsledný signál pri analýze je úmerný počiatočnému množstvu vírusu vo vzorke. Jednotlivé vzorky poskytujú signály rôznej intenzity. V prípade slabšieho signálu je nemožné rozlíšiť či sa jedná o prítomnosť malého množstva vírusu v tele, lebo zatiaľ je nákaza v počiatočnom štádiu, prípadne jedinec nákazu zvláda a množstvo vírusu v tele má na nízkej úrovni, alebo sa jedná o kontamináciu vzorky pri odbere, či už od predchádzajúceho odberu alebo z prostredia (z rúk, rukavíc, oblečenia, rôznych pomôcok).

Treba brať do úvahy, že analýzou sa deteguje prítomnosť DNA vírusu nie jeho virulencia.

Bohužiaľ slabší signál nemôžeme prehliadať a označiť vzorku ako negatívnu.

Laboratórium bude preto, vo výsledku upozorňovať na túto skutočnosť. Bude uvedené, že vzorka bola pozitívna so slabým signálom  a odporúča sa nová analýza po 2-3 týždňoch karantény.