Z krvných škvŕn (PBFD alebo APV) alebo pierok (len PBFD) ľahko, rýchlo detegujeme vírusové ochorenia. V prípade PBFD sa odporúča zaslať aj pierka aj krvnú škvrnu. Test môže byť vykonaný jedincom akéhokoľvek veku a v ktoromkoľvek období roka. Výsledky poskytujeme poštou, emailom, telefonicky po zaplatení testu.
Okrem štandardných možností ako doteraz zavádzame Nové cenové zvýhodnenia analýz na detekciu PBFD alebo APV DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na detekciu ochorení na určené množstvo vzoriek.

 

Poukaz D10P na 10 vzoriek: cena 130 euro (13,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz D20P na 20 vzoriek: cena 250 euro (12,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz D30P na 30 vzoriek: cena 360 euro (12,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz D50P na 50 vzoriek: cena 450 euro (9,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

 

Poukaz D10E na 10 vzoriek: cena 110 euro (11,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz D20E na 20 vzoriek: cena 210 euro (10,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz D30E na 30 vzoriek: cena 300 euro (10,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz D50E na 50 vzoriek: cena 400 euro (8,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

 

Predplatené vzorky je možné zasielať kedykoľvek Vám vyhovuje. Poukaz je možné využiť na analýzu PBFD alebo APV. Ak u jednej vzorky objednáte PBFD aj APV, sú z poukazu odrátané dve analýzy.

 

Platnosť poukazov zakúpených do 21.12.2022 je neobmedzená to znamená kým sa nevyčerpá.

Pozor zmena: Platnosť poukazu zakúpeného od 1.1.2023 je 365 dní od zakúpenia poukazu!

 

Poukazy sú číslované a každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta. Poukazy sú neprenosné, to znamená vyčerpať ho môže len osoba, na ktorú je registrovaný. Číslo poukazu je uvedené na faktúre.

Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou. Číslo poukazu je nevyhnutné uvádzať pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári. Ak nebude uvedené číslo poukazu objednávka bude fakturovaná ako bežná objednávka.