Cenové zvýhodnenia analýz na určenie pohlavia DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na určenie pohlavia na rôzne množstvo vzoriek.

Poukaz 10P na 10 vzoriek: cena 80 euro (8,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 20P na 20 vzoriek: cena 150 euro (7,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 30P na 30 vzoriek: cena 225 euro (7,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 50P na 50 vzoriek: cena 350 euro (7,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 80P na 80 vzoriek: cena 520 euro (6,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 100P na 100 vzoriek: cena 600 euro (6,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

 

Poukaz 10E na 10 vzoriek: cena 75 euro (7,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 20E na 20 vzoriek: cena 140 euro (7,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 30E na 30 vzoriek: cena 210 euro (7,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 50E na 50 vzoriek: cena 325 euro (6,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 80E na 80 vzoriek: cena 480 euro (6,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 100E na 100 vzoriek: cena 550 euro (5,5 za vzorku) výsledky len elektronicky

 

Vzorky je možné zasielať kedykoľvek Vám vyhovuje.

 

Platnosť poukazov zakúpených do 21.12.2022 je neobmedzená to znamená kým sa nevyčerpá.

Pozor zmena: Platnosť poukazu zakúpeného od 1.1.2023 je 365 dní od zakúpenia poukazu!

 

Poukazy sú číslované a každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta. Poukazy sú neprenosné, to znamená vyčerpať ho môže len osoba, na ktorú je registrovaný.

Poukaz je možné zakúpiť vopred pred zaslaním vzoriek, alebo uviesť na objednávkovom formulári, zaslanom spolu so vzorkami, typ poukazu o ktorý máte záujem.

 

Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou.

Je potrebné uviesť:

  • typ poukazu
  • meno a priezvisko na koho má byť Poukaz zaregistrovaný
  • meno, priezvisko a adresa na koho má byť vystavená faktúra

 

Číslo poukazu je uvedené na faktúre a je nevyhnutné uvádzať ho pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári. Ak nebude uvedené číslo poukazu objednávka bude fakturovaná ako bežná objednávka.