Z krvných škvŕn (PBFD alebo APV) alebo pierok (len PBFD) ľahko, rýchlo určíme pohlavie a detegujeme vírusové ochorenia. Test môže byť vykonaný jedincom akéhokoľvek veku a v ktoromkoľvek období roka. Výsledky poskytujeme poštou, emailom, telefonicky po zaplatení testu.

Okrem štandardných možností ako doteraz zavádzame Nové cenové zvýhodnenia analýz na detekciu PBFD alebo APV DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na detekciu ochorení na určené množstvo vzoriek.

Poukaz SD10P na 10 vzoriek: cena 180 euro (18,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz SD20P na 20 vzoriek: cena 350 euro (17,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz SD30P na 30 vzoriek: cena 510 euro (17,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz SD50P na 50 vzoriek: cena 700 euro (14,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

 

Poukaz SD10E na 10 vzoriek: cena 155 euro (15,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz SD20E na 20 vzoriek: cena 300 euro (15,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz SD30E na 30 vzoriek: cena 435 euro (14,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz SD50E na 50 vzoriek: cena 625 euro (12,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

 

Predplatené vzorky je možné zasielať kedykoľvek Vám vyhovuje. Poukaz je možné využiť na analýzu určenia pohlavia + PBFD alebo určenia pohlavia + APV. Nie je možné objednať určenie pohlavia +PBFD+APV.

 

Platnosť poukazov zakúpených do 21.12.2022 je neobmedzená to znamená kým sa nevyčerpá.

Pozor zmena: Platnosť poukazu zakúpeného od 1.1.2023 je 365 dní od zakúpenia poukazu!

 

Poukazy sú číslované a každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta. Poukazy sú neprenosné, to znamená vyčerpať ho môže len osoba, na ktorú je registrovaný.

 

Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou. Číslo poukazu je uvedené na faktúre. Číslo poukazu je nevyhnutné uvádzať pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári. Ak nebude uvedené číslo poukazu objednávka bude fakturovaná ako bežná objednávka.