Cenové zvýhodnenia analýz na stanovenie genotypov SNP polymorfizmov v génoch LDHA a DRD4 asociovaných s výkonnosťou holubov. Možnosť zakúpenia nasledovných POUKAZOV. Uvedené ceny sú za uvedené analýzy a výsledkové protokoly sú zasielané len emailom v pdf formáte. V prípade záujmu o tlačené protokoly zaslané poštou je potrebné ich vyžiadať. Cena za vytlačený protokol je 1 euro a účtuje sa samostatne.

 

POUKAZ LDHA-20: cena 250 € (12,50 za vzorku) na stanovenie genotypu LDHA na 20 vzoriek

POUKAZ LDHA-40: cena 480 € (12,00 za vzorku) na stanovenie genotypu LDHA na 40 vzoriek

POUKAZ DRD4-20: cena 250 € (12,50 za vzorku) na stanovenie genotypu DRD4a alebo DRD4b na 20 vzoriek

POUKAZ DRD4-40: cena 480 € (12,00 za vzorku) na stanovenie genotypu DRD4a alebo DRD4b na 40 vzoriek

POUKAZ DRD4ab-20: cena 440 € (22,00 za vzorku) na stanovenie genotypu DRD4aDRD4b na 20 vzoriek

POUKAZ DRD4ab-40: cena 800 € (20,00 za vzorku) na stanovenie genotypu DRD4aDRD4b na 40 vzoriek

 

Vzorky je možné zasielať kedykoľvek Vám vyhovuje.

Platnosť poukazov zakúpených do 21.12.2022 je neobmedzená to znamená kým sa nevyčerpá.

Pozor zmena: Platnosť poukazu zakúpeného od 1.1.2023 je 365 dní od zakúpenia poukazu!

Poukazy sú číslované a každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta. Poukazy sú neprenosné, to znamená vyčerpať ho môže len osoba, na ktorú je registrovaný.

Poukaz je možné zakúpiť vopred pred zaslaním vzoriek, alebo uviesť na objednávkovom formulári, zaslanom spolu so vzorkami, typ poukazu o ktorý máte záujem.

 

Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou.

Je potrebné uviesť:

  • typ poukazu
  • meno a priezvisko na koho má byť Poukaz zaregistrovaný
  • meno, priezvisko a adresa na koho má byť vystavená faktúra

 

Číslo poukazu je uvedené na faktúre a je nevyhnutné uvádzať ho pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári. Ak nebude uvedené číslo poukazu objednávka bude fakturovaná ako bežná objednávka.