Slovgen s.r.o. – diagnostické laboratórium ponúka DNA testy zvierat. DNA analýzy realizujeme najmodernejšími molekulárno-biologickými metódami. Tieto umožňujú detekciu dedične prenosných resp. vrodených ochorení u psov, individuálnu identifikáciu a parentálne analýzy psov (DNA-profil a určenie rodičovstva), neinvazívne určenie pohlavia vtákov, individuálnu identifikáciu a určenie rodičovstva (rody Aquila a Falco), detekciu ochorení vtákov (PBFD, Avian polyomavirus a Chlamydia psittaci) a identifikáciu druhu zvierat z rôzneho biologického materiálu ako napríklad krv, ster bukálnej sliznice, krvné škvrny, pierka, kosti, mäso a pod.