Napriek situácii ohľadne koronavírusu naše laboratórium pracuje bez obmedzení.

Chovateľské burzy sú zakázané a preto vychádzame chovateľom v ústrety a je možné zaplatiť si POUKAZY, teda predplatiť si vzorky (10 ks, 20ks, 50ks, 80ks, 100ks).
Ceny za vzorky sa pohybujú na úrovni cien na burze. Čím viac vzoriek si predplatíte tým je nižšia cena za vzorku, cena klesá od 7,00 euro až na 4,50.
Vzorky je možné zasielať poštou, faktúry a výsledky zasielame poštou (POUKAZY 10P, 20P, 50P, 80P, 100P) alebo emailom (POUKAZY 10E, 20E, 50E, 80E, 100E).

Výsledky poštou: Ceny POUKAZOV sú 10P – 70 euro, 20P – 130 euro, 50P – 300 euro, 80P – 440 euro, 100P – 500 euro.

Výsledky emailom: Ceny POUKAZOV  10E – 60 euro, 20E – 120 euro, 50E – 275 euro, 80E – 400 euro, 100E – 450 euro.

Predplatené vzorky nie je potrebné zaslať naraz, je možné zasielať ich postupne, kedykoľvek Vám vyhovuje.
Nie je potrebné zakúpiť poukaz ešte pred zaslaním vzoriek. Je možné poslať vzorky a na formulár uviesť, že si želáte POUKAZ, je potrebné napísať typ POUKAZU.

Platnosť poukazu je neobmedzená, to znamená kým sa nevyčerpá.

Poukazy sú číslované, číslo poukazu je vždy uvedené na faktúre. Každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta. Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou (spolu so zaslanými vzorkami).

Faktúru zasielame emailom, poštou alebo sms.
Číslo poukazu je treba uvádzať pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári.

Rovnako je možné objednať POUKAZY na detekciu ochorení PBFD alebo APV.

Kontaktujte nás na čísle: 0905 550 916 alebo 0917 819 927. bielikova@slovgen.sk