Platbu realizujete až po obdržaní faktúry poštou alebo emailom. Neplaťte vopred bez faktúry.

Spôsob úhrady je možný na základe zálohovej faktúry zasielanej po prijatí vzoriek do laboratória

  • prevodom z účtu na náš účet  v Tatra banke, alebo v Poštovej banke
  • priamym vkladom do Tatra banky (do popisu transakcie uveďte Vaše meno – urýchlite tým správne priradenie platby)
  • priamym vkladom do Poštovej banky (na ktorejkoľvek pošte). V prípade priameho vkladu do poštovej banky, aby bolo možné správne a rýchlejšie priradenie platby prosíme o oznámenie vkladu laboratóriu emailom na info@slovgen.sk alebo sms na 0905 550 916
  • poštovou poukážkou na účet alebo na adresu
  • PayPal (na základe zaslanej PayPal faktúry na vyžiadanie)

 

naše účty:

Tatra banka

IBAN: SK55 1100 0000 0026 2625 2786

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Poštová banka

IBAN: SK74 6500 0000 0000 2023 9430

BIC (SWIFT): POBNSKBA

 

Bankové spojenie v Českej republike:

Raiffeisenbank Brno: CZ8855000000006107902001

číslo účtu: 6107902001, kód banky: 5500

Platby možné v eurách a v českých korunách