Platbu realizujete až po obdržaní faktúry poštou alebo emailom. Neplaťte vopred bez faktúry.

Spôsob úhrady je možný na základe zálohovej faktúry zasielanej po prijatí vzoriek do laboratória

  • prevodom z účtu na náš účet  v Tatra banke, pozor účet v Poštovej banke bol zrušený
  • priamym vkladom do Tatra banky (do popisu transakcie uveďte Vaše meno – urýchlite tým správne priradenie platby)
  • poštovou poukážkou na účet alebo na adresu
  • PayPal (na základe zaslanej PayPal faktúry na vyžiadanie)

 

naše účty:

Tatra banka

IBAN: SK55 1100 0000 0026 2625 2786

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Poštová banka

!!! účet v poštovej banke bol zrušený !!!

 

Bankové spojenie v Českej republike:

Raiffeisenbank Brno: CZ8855000000006107902001

číslo účtu: 6107902001, kód banky: 5500

Platby možné v eurách a v českých korunách