Popis: Stanovenie genetického profilu (DNA profilu) znamená určiť súbor znakov/markerov, ktoré sú pre daného jedinca charakteristické a nezameniteľné. Podľa DNA profilu je možné jedinca jednoznačne identifikovať. Profil DNA je užitočný na identifikáciu zvierat (strata, krádež, zlyhanie mikročipov, identita pri inseminácii …), analýzu rodičovstva, chovateľské plánovanie kríženia a vylúčenie genetických chorôb (čistý po rodičoch). Na stanovenie profilu DNA sa analyzuje týchto 22 mikrosatelitových markerov: AHT121, REN54P11, AHTk253, AHTk211, AHTh171, CXX279, FH2054, INRA21, REN162C04, AHTh260, INU030, INU055, REN105L03, AHT137, FH2848, REN247M23, REN169O18, Amelogenin, REN169D01, INU005, AHTH130, REN64E19. Testované markery sú odporúčané ISAG (International Society for Animal Genetics).

Slovgen je inštitucionálnym členom ISAG. Slovgen sa pravidelne zúčastňuje na porovnávacích testoch kvality, ktoré organizuje ISAG (International Society for Animal Genetics) každé dva roky. Tu môžete vidieť posledný certifikát kvality, v ktorom Slovgen uspel v roku 2020/2021 a 2018/2019 v 98%-100%-ách stanovovaných markeroch DNA profilu psov.

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky.

Vzorky krvi sa uprednostňujú na testovanie profilu DNA, pretože metóda je veľmi citlivá na kvalitu DNA. Analýzu je možné vykonať zo vzoriek bukálnej sliznice odobraté cytologickou kefkou, ale vzorky sa musia odobrať správne. Ak je testovanie profilu DNA neúspešné z dôvodu problémov s kvalitou DNA, účtujeme 50% plnej ceny. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: všetky plemená psov

 

Poznámky: V cene je zahrnutá aj prípadná parentálna analýza, tz. potvrdenie rodičov. Na potvrdenie rodičov je nevyhnutné stanovenie ich DNA profilu. Je možné dodať aj DNA profil už stanovený iným laboratóriom.