Popis: Posledná d3 alela bola nájdená len nedávno. Je spojená s mutáciou c.667_668insC, ktorá vedie k posunu čítacieho rámca a k predčasnému vytvoreniu STOP kodónu v dôsledku čoho je výsledný proteín skrátený. Mutácia sa nachádza rovnako ako u d2 v exóne 7. Alela d3 sa vyskytuje u plemien maďarský pumi, maďarský mudi, čivava, pekinéz, taliansky chrtík, shih-tzu, tibetská doga, yorkshirský teriér and šeltia.

V lokuse D boli identifikované zatiaľ 3 varianty (alely d1, d2 a d3) spôsobené troma rôznymi mutáciami. Jednotlivé varianty sa analyzujú ako samostatne (tri rôzne analýzy).

Alela d1: c.-22G>A v géne MLPH

Alela d2: c.705G>C v géne MLPH

Alela d3: c.667_668insC v géne MLPH

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia (d3): c.667_668insC v géne MLPH

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: čivava, maďarský mudi, maďarský pumi, taliansky chrtík, pekingský palácový psík, šeltia, shih-tzu, tibetská doga, yorkshirský teriér – u týchto plemien se môže vyskytovať kombinácia alel d1/d3 – títo psy budú tiež mať riedené sfarbenie.

 

Poznámky: Identifikované boli zatiaľ alely d1, d2 a d3. Predpokladá sa výskyt ďalších génových variantov zodpovedných za riedenie farby