Popis: Takzvaný „furnishing“ znamená, že pes má na tvári a nohách výraznejšie dlhšie osrstenie, čo sa označuje ako fúzy a obočie. Na základe výsledkov celogenómovej asociačnej štúdie Cadieu a kol. 2009 bola u hrubosrstých plemien s výraznými znakmi obočia a fúzov zistená inzercia 167 bp v oblasti 3´UTR v géne RSPO2 (encoding R-sponding-2). Gén RSPO2 s inzerciou bol prítomný v heterozygotnom alebo homozygotnom stave u 297 psov so znakmi obočia a fúzov z 298 testovaných.  Gén RSPO2 bez inzercie bol prítomný u všetkých 406 skúmaných psov bez výrazných znakov obočia a fúzov. Tieto znaky sú dedené autozomálne dominantne, to znamená, že pes so znakmi nesie inzerciu na jednej (F/n) alebo oboch alelách (F/F). Pes bez znakov nenesie inzerciu ani na jednej alele (n/n).

 

Dedičnosť: autozomálne dominantná

 

Mutácia: inzercia 167 bp v oblasti 3´UTR v géne RSPO2

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Znaky obočia a fúzov (furnishings) sú dôležité pre plemená: Bruselský grifón (Bruselský grifonek), Čínsky chocholatý pes, Jazvečík, Nemecký hrubosrstý stavač, Írsky jemnosrstý pšeničný teriér

 

Poznámky: Na základe štúdie Cadieu a kol. 2009  psy nesúce inzerciu v géne RSPO2 a zároveň majú genotyp TT alebo CT v géne KRT71 majú podobný fenotyp ako hrubosrstí psi, ale ich srsť je dlhšia a kučeravejšia.