Popis: Genetická podstata vrodeného krátkeho chvosta bola prvýkrát popísaná v 2001 u plemena Pembroke Welsh Corgi. Ako kauzálna mutácia zapríčiňujúca fenotypový prejav krátkeho chvosta bola identifikovaná mutácia v T-boxe génu transkripčného faktora T (c.189C>G ). Ďalšie výskumy potvrdili identickú molekulárnu podstatu prirodzene krátkeho chvosta NBT (natural bobtail) u ďalších 17 – ich plemien (Hytonen et al. 2009). U jedincov nesúcich mutáciu v T géne je dĺžka chvostu prirodzene skrátená, môže však byť značne rozdielna. Niektorým jedincom chvost chýba úplne a niektorí ho môžu mať skrátený na polovicu. 

Mutácia je autozomálne dominantná, čiže jedinci s krátkym chvostom nesú mutáciu v heterozygotnom stave. V homozygotnom stave mutácia spôsobuje rázštep chrbtice, čo vedie k úhynu takéhoto jedinca ešte počas embryonálneho vývoja. Pri krížení dvoch heterozygotných jedincov bol preukázaný 30% úbytok šteniat vo vrhu (Haworth et al. 2001; Indrebø et al. 2007).

Súvislosť medzi prítomnosťou mutácie a krátkym chvostom bola zistená len u vybraných plemien a preto nie je vhodná pre všetky plemená, u ktorých sa vyskytuje geneticky podmienený krátky chvost.

 

Dedičnosť: autozomálne dominantná

 

Mutácia: c.189C> G v T-boxe géne

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Australian Shepherd, Austrian Pinscher, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Bourbonnais Pointer, Brazilian Terrier, Brittany Spaniel, Croatian Sheepdog, Danish/Swedish Farm Dog, Jack Russel Terrier, Karelian Bear Dog, Mudi, Polish Lowland Sheepdog, Pyrenean Sheepdog, Savoy Sheepdog, Schipperke, Spanish Waterdog, Swedish Vallhund, Welsh Corgi


Poznámky: U ďalších šiestich plemien , ktoré sa vyznačujú výskytom prirodzene skráteného chvostu nebola mutácia c.189C>G nájdená. U týchto plemien je určenie genetickej podstaty krátkeho chvosta vo fáze výskumu. Tento test sa neodporúča plemenám Boston Terrier, English Bulldog, King Charles Spaniel, Miniature Schnauzer, Parson Russel Terrier, Rottweiler