Objednavkovy_formular_ochorenia_navod

V objednávkovom formulári zákazník vypĺňa časti, ktoré sú na obrázku označené zeleným rámčekom:

Objednávateľ: vypĺňa sa meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, v prípade obchodnej spoločnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČDPH.

Ak máte zakúpený POUKAZ je potrebné napísať číslo poukazu (označené žltým )

Analýza do: označuje sa X

Analýza do 10 pracovných dní: štandardná maximálna dĺžka analýzy

Analýza do 4 pracovných dní: zrýchlená analýza za príplatok, len po dohode s laboratóriom

Iba elektronická komunikácia: znamená – faktúra aj výsledky sú odoslané na email (nezabudnite ho uviesť do adresy alebo vpravo dolu pod tabuľkou)

Tabuľka:

Do riadkov označených číslami od 1 do 5 sa vpisujú: Druh (vedecký názov) = latinské názvy jedincov (do každého riadku jeden jedinec. Ak je viac jedincov rovnakého druhu je možné použiť opakovacie znamienko -//-), Označenie vzorky = čísla krúžkov alebo čipov. Typ analýzy je potrebné zakrúžkovať, jedno dve alebo všetky tri ochorenia podľa Vášho želania.

Samostatné protokoly (na žltom papieri) sa vystavujú automaticky pre každého jedinca. Uvedené sú všetky tri ochorenia PBFD, APV a Ch. psittaci. Ak nebola niektorá analýza objednaná/ vykonaná v príslušnom poli výsledok nie je uvedený (-).

Dátum odberu vzorky: vypíše sa dátum, kedy bola odobratá vzorka.

Spôsob úhrady analýzy: ak označíte spôsob platby (prevodom, priamy vklad, poštová poukážka), uľahčí nám to identifikáciu platby

Spôsob zaslania výsledkov: poštou, emailom: podčiarknite, alebo zakrúžkujte jednu alebo obe možnosti, podľa Vášho želania, a uveďte emailovú adresu.

Dňa: vyplňte dátum vyplnenia objednávkového formuláru

Podpis objednávateľa: Objednávkový formulár je potrebné podpísať

 

Dátum prijatia vzorky: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Dátum analýzy: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Stĺpec No.*: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Výsledok analýzy*: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium, výsledok je uvedený pod typom analýzy