Objednavkovy_formular_ochorenia_navod

 

 

 

 

 

 

 

 

V objednávkovom formulári zákazník vypĺňa časti, ktoré sú na obrázku označené zeleným rámčekom:

Objednávateľ: vypĺňa sa meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, v prípade obchodnej spoločnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČDPH.

ANALÝZA DO: označte symbolom X

Štandardná maximálna dĺžka analýzy je do 10 pracovných dní:

Analýza do 4 pracovných dní: zrýchlená analýza za príplatok

FAKTÚRA: označte symbolom X, či si želáte faktúru poslať emailom, alebo poštou

VÝSLEDKY: označte symbolom X, či si želáte zaslať výsledky emailom, alebo poštou (prípadne oboma spôsobmi), či chcete zaslať len žlté samostatné A5 protokoly (emailom pdf formát), alebo poslať výsledky vyplnené aj v objednávkovom formulári (emailom scan objednávkového formuláru)

Tabuľka:

Do riadkov označených číslami od 1 do 5 sa vpisujú: Druh (vedecký názov) = latinské názvy jedincov (do každého riadku jeden jedinec. Ak je viac jedincov rovnakého druhu je možné použiť opakovacie znamienko -//-), Označenie vzorky = čísla krúžkov alebo čipov. Typ analýzy je potrebné zakrúžkovať, jedno dve alebo všetky tri ochorenia podľa Vášho želania.

Samostatné protokoly (na žltom papieri) sa vystavujú automaticky pre každého jedinca. Uvedené sú všetky tri ochorenia PBFD, APV a Ch. psittaci. Ak nebola niektorá analýza objednaná/ vykonaná v príslušnom poli výsledok nie je uvedený (-).

Dátum odberu vzorky: vypíše sa dátum, kedy bola odobratá vzorka.

Dňa: vyplňte dátum vyplnenia objednávkového formuláru

Podpis objednávateľa: Objednávkový formulár je potrebné podpísať

 

Dátum prijatia vzorky: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Dátum analýzy: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Stĺpec Laboratórny kód: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Stĺpec Výsledok: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium