Objednavkovy_formular_navod

V objednávkovom formulári zákazník vypĺňa časti, ktoré sú na obrázku označené zeleným rámčekom:

Objednávateľ: vypĺňa sa meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, v prípade obchodnej spoločnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČDPH.

Ak máte zakúpený POUKAZ je potrebné napísať číslo poukazu (označené žltým )

Analýza do: označuje sa X

Analýza do 10 pracovných dní: štandardná maximálna dĺžka analýzy

Analýza do 4 pracovných dní: zrýchlená analýza za príplatok

Iba elektronická komunikácia: znamená – faktúra aj výsledky sú odoslané na email (nezabudnite ho uviesť do adresy alebo vpravo dolu pod tabuľkou)

Tabuľka:

Do riadkov označených číslami od 1 do 15 sa vpisujú latinské názvy jedincov (do každého riadku jeden jedinec. Ak je viac jedincov rovnakého druhu je možné použiť opakovacie znamienko -//-), čísla krúžkov alebo čipov, certif= A ak chcete objednať za príplatok aj ozdobný certifikát; N ak nechcete ozdobný certifikát, v prípade, že nebude uvedené nič je to považované ako N, teda nechcete ozdobný certifikát.

Samostatné protokoly (na žltom papieri) sa vystavujú automaticky na každého jedinca.

 

Dátum odberu vzorky: vypíše sa dátum, kedy bola odobratá vzorka.

Spôsob úhrady analýzy: ak označíte spôsob platby (prevodom, priamy vklad, poštová poukážka), uľahčí nám to identifikáciu platby

Spôsob zaslania výsledkov: poštou, emailom: podčiarknite, alebo zakrúžkujte jednu alebo obe možnosti, podľa Vášho želania, a uveďte emailovú adresu.

Dňa: vyplňte dátum vyplnenia objednávkového formuláru

Podpis objednávateľa: Objednávkový formulár je potrebné podpísať

 

Dátum prijatia vzorky: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Dátum analýzy: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Stĺpec No.*: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Stĺpec Výsledok*: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium