Objednavkovy_formular_navod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objednávkovom formulári zákazník vypĺňa časti, ktoré sú na obrázku označené zeleným rámčekom:

Objednávateľ: vypĺňa sa meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, v prípade obchodnej spoločnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČDPH.

Ak máte zakúpený POUKAZ je potrebné napísať číslo poukazu (označené žltým )

ANALÝZA DO: označte symbolom X

Štandardná maximálna dĺžka analýzy je do 10 pracovných dní:

Analýza do 4 pracovných dní: zrýchlená analýza za príplatok

FAKTÚRA: označte symbolom X, či si želáte faktúru poslať emailom, alebo poštou

VÝSLEDKY: označte symbolom X, či si želáte zaslať výsledky emailom, alebo poštou (prípadne oboma spôsobmi), či chcete zaslať len žlté samostatné A5 protokoly (emailom pdf formát), alebo poslať výsledky vyplnené aj v objednávkovom formulári (emailom scan objednávkového formuláru)

Tabuľka:

Do riadkov označených číslami od 1 do 15 sa vpisujú latinské názvy jedincov (do každého riadku jeden jedinec. Ak je viac jedincov rovnakého druhu je možné použiť opakovacie znamienko -//-), čísla krúžkov alebo čipov, certif= A ak chcete objednať za príplatok aj ozdobný certifikát; N ak nechcete ozdobný certifikát, v prípade, že nebude uvedené nič je to považované ako N, teda nechcete ozdobný certifikát.

Samostatné protokoly (na žltom papieri) sa vystavujú automaticky na každého jedinca.

 

Dátum odberu vzorky: vypíše sa dátum, kedy bola odobratá vzorka.

Dňa: vyplňte dátum vyplnenia objednávkového formuláru

Podpis objednávateľa: Objednávkový formulár je potrebné podpísať

 

Dátum prijatia vzorky: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Dátum analýzy: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Stĺpec Laboratórny kód: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium

Stĺpec Výsledok: nevypĺňa zákazník, vypisuje laboratórium