Popis: Mutácie v géne TYRP1 – (Tyrosinase-related protein 1) spôsobujú riedenie čierneho eumelanínu na hnedý eumelanínu, ale neovplyvňujú intenzitu červeného a žltého pigmentu feomelanínu.

U plemena Austrálsky ovčiak bola popísaná nová mutácia bE c.555T>G, asociovaná s hnedým sfarbením. Táto mutácia bola zatiaľ popísaná iba u tohto plemena, ale je možný jej výskyt aj u iných plemien, u ktorých sa vyskytuje hnedé sfarbenie. Objavená a publikovaná pracovníkmi nášho laboratória.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: bE c.555T>G in TYRP1 gene

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Austrálsky ovčiak,  Mini AUO, Miniatúrny americký ovčiak,

 

Poznámky: Jedná sa o samostatnú analýzu označenú ako Locus BE. Nie je súčasťou analýzy Locus B, kde sú sledované tri mutácie: bS (Q331ter), bD (345del), bC (S41C) v géne TYRP1