Popis: Názov lokusu je odvodený z anglického slova dilution – riedenie/zosvetlenie. U troch plemien chow-chow, sloughi a tajský ridgeback bola okrem d1 nájdená ďalšia alela d2.  U týchto plemien bolo zriedenie pozorované pri kombinácii genotypov d2d2 alebo d1d2. Mutácia d2 je spojená s variantom c. 705G>C. Predpokladá sa, že mutácia by mohla ovplyvňovať zostrih mRNA MLPH.

V lokuse D boli identifikované zatiaľ 3 varianty (alely d1, d2 a d3) spôsobené troma rôznymi mutáciami. Jednotlivé varianty sa analyzujú samostatne (tri rôzne analýzy).

Alela d1: c.-22G>A v géne MLPH

Alela d2: c.705G>C v géne MLPH

Alela d3: c.667_668insC v géne MLPH

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia (d2): c.705G>C in MLPH gene

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Chow Chow, Sloughi, thajský ridgeback, francúzsky buldoček – u týchto plemien se môže vyskytovať kombinácia alel d1/d2 – títo psy budú tiež mať riedené sfarbenie

 

Poznámky: Identifikované boli zatiaľ alely d1, d2 a d3. Predpokladá sa výskyt ďalších génových variantov zodpovedných za riedenie farby.