Popis: Anomália očí u kólií (CEA, Choroidal Hypoplasia-CH) je dedičné očné ochorenie u psov, ktoré sa vyznačuje rôznou mierou poškodenia sietnice a cievovky, ktorá sa vyskytuje počas vývoja oka. Dedičné ochorenie nie je progresívne a stav po vývoji oka zostáva stabilný. Pre túto chorobu neexistujú žiadne lieky a nedá sa liečiť. Hlavným príznakom postihnutých psov je hypoplázia (vo vývoji) cievovky, ktorá je dôležitou vrstvou oka pod sietnicou. U psov s rozsiahlejším ochorením CEA sa môže vyskytnúť hypoplázia sietnice alebo vývoj colobómu. Rozsah tohto ochorenia je u každého psa rozdielny. Známe príznaky sa pohybujú od miernych po veľmi závažné, ktoré môžu viesť k oslepnutiu.

Dedičnosť: autozomálne recesívna

Mutácia: c.588+462_588+8260del7799bp v géne NHEJ1 

Vzorka: plná krv v EDTA (2,0 ml) alebo výter 4 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Afghan Hound, Australian Sheepdog, Bearded Collie, Border Collie, Great Dane, Hokkaido dog, Miniature American Shepherd , Miniature Australian Shepherd Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Rough Collie, Shetland Sheepdog, Silken Windhound, Smooth Collie, Rough Collie

Poznámky: Táto analýza je vykonávaná v partnerskom laboratóriu EVG (Maribor), https://eurovetgene.com/sl/. Faktúra za analýzu je vystavená našim laboratóriom (môže byť aj v českých korunách), platba  vopred. Protokol s výsledkom analýzy zasiela priamo EVG. Analýzu je možné objednať cez naše laboratórium, alebo priamo na stránke EVG.