Degenerative Myelopathy Early-Onset Risk Modifier Welsh Corgi

Popis: Degeneratívna myelopatia (DM) psov je vážne neurodegeneratívne ochorenie pozorované u mnohých plemien psov. DM je progresívne ochorenie, ktoré postihuje bielu hmotu miechy. Priemerný čas nástupu klinických príznakov u psa je 9 rokov, avšak medzi psami sú značné rozdiely. Primárnym obrazom je paralýza zadných nôh s progresívnym zhoršovaním. Rozvíja sa nekoordinovaný pohyb zadnej časti tela, narušená je citlivosť a reflexy. S postupom ochorenia sú postihnuté aj hrudné končatiny a ochorenie sa manifestuje ako paréza a paralýza. Jedinec nakoniec môže strácať kontrolu nad funkciou mechúra a čriev. V prípade tohto ochorenia jedinec netrpí bolesťami, nakoľko dochádza k strate funkcie chrbtice v dôsledku deštrukcie myelínu a následnej degenerácii axónov spôsobujúcej progresívnu ataxiu a parézu. Keďže neexistuje žiadna liečba, ochorenie môže progredovať do bodu, kedy je zviera inkontinentné a prípadne paraplegické. Postihnuté zviera je často usmrtené z humánnych dôvodov ešte pred týmito konečnými štádiami.

DM je autozomálne recesívne ochorenie, ktoré vykazuje premenlivú penetranciu. Hoci hlavným genetickým rizikovým faktorom u psov je mutácia v rámci exónu 2 génu SOD1 (c.118, G>A), predpokladá sa, že v závislosti od plemena psa existujú ďalšie genetické rizikové faktory (modifikujúce gény), ktoré prispievajú k skoršiemu nástupu a vyššej rýchlosti progresie ochorenia. Ako modifikujúci gén bol popísaný gén SP110 kódujúci jadrový proteín, ktorý sa podieľa na regulácii génovej expresie a je súčasťou nukleárneho matrixu.

Cardigan Welsh Corgi a Pembroke Welsh Corgi majú vysokú frekvenciu mutácie v géne SOD1 (viac ako 30 %). Homozygotní jedinci pre mutáciu DM/DM (od oboch rodičov zdedili alelu s mutáciou), sú náchylní na rozvoj DM. Avšak nie u všetkých týchto Welsh Corgis sa rozvinie DM. Zvieratá, ktoré sú DM/DM, spadajú do dvoch skupín: 1. rozvoj DM medzi 7. a 9. rokom života;  2. choroba sa nerozvinie do 15. roku života. Modifikujúci gén SP110 bol identifikovaný u plemena Welsh Corgi a mutácia v tomto géne môže zvýšiť riziko rozvoja DM a znížiť vek nástupu degeneratívnej myelopatie u DM/DM SOD1 Corgis. Zvýšenie rizika rozvoja degeneratívnej myelopatie bolo pozorované len u welsh corgi, u iných plemien nebolo pozorované.

Pri absencii dvoch kópií bežnej mutácie SOD1 (c.118, G>A) nemá tento variant SP110 žiadny vplyv na zdravie psa. Jedinci s jednou alebo dvoma kópiami variantu SP110 a bez mutácie v SOD1 nie sú vystavené zvýšenému riziku DM.

 

Dedičnosť: autozomálne dominantná

 

Mutácia: SP110;  chr.25:45,443,320, A>G, exon9

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: velškorgi pembroke, velškorgi cardigan

 

Poznámky: SP110 je modifikátor a zvyšuje riziko rozvoja degeneratívnej myelopatie autozomálne dominantným spôsobom, čo znamená, že psom s genotypom DM/DM v SOD1 géne stačí jedna alela s mutáciou v SP110, aby boli vystavení zvýšenému riziku rozvoja DM. Zvieratá s dvoma kópiami mutácie v SP110 majú vo všeobecnosti závažnejšie symptómy a skorší nástup ochorenia ako zvieratá s iba jednou kópiou mutácie.