Popis: Zápalová pľúcna choroba (IPD) je dedičná forma recidivujúcej pneumónie u kólií s podobným klinickým prejavom ako primárna ciliárna dyskinéza (PCD). Medzi typické klinické príznaky patrí opakujúce sa penivé zvracanie, plytké dýchanie, kašeľ, hlasné dýchanie, výtok z nosa a horúčka. Klinické príznaky sa môžu začať vo veku niekoľkých dní. Psy zvyčajne reagujú na liečbu antibiotikami a sekretolytikami, ale zvyčajne dochádza rýchlo k relapsom.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.2717_2720delACAG v géne AKNA

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Dlhosrstá kólia, Krátkosrstá kólia

 

Poznámky: