Popis: Juvenilná laryngeálna paralýza a polyneuropatia (JLPP) je dedičné neurálne ochorenie so skorým nástupom v juvenilnom veku. Toto ochorenie spôsobuje problémy s dýchaním, prehĺtaním prípadne zápaly pľúc. Z dôvodu postihnutia nervov dochádza k paralýze hrtanu, zmyslovej ataxii, neskôr postihuje zadné končatiny a spôsobuje problémy s koordináciou. Následne sa rozširuje na hrudné končatiny. V dôsledku problémov s prehĺtaním hrozí dusenie a pneumónia. Ochorenie je neliečiteľné a vedie k úhynu postihnutého zvieraťa v priebehu niekoľkých mesiacov od spozorovania prvých príznakov.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.743delC v géne RAB3GAP1

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Rottweiler a  Black Russian Terrier

 

Poznámky: