Popis: Late Onset ataxia (LOA) u psov plemena Parson Russell Terrier (PRT) je progresívne ochorenie charakteristické stratou koordinácie chôdze a rovnováhy. Klinické príznaky zvyčajne nastupujú od 6. až 12. mesiaca veku. U postihnutých psov sa neurologickým vyšetrením preukáže symetrická spinocerebelárna ataxia, pričom poškodenie funkcie mozočka neumožňuje vykonávať presné a rýchle pohyby kostrového svalstva. Stupeň ataxie trupu, hypermetria panvových končatín a zhoršená rovnováha je progresívna najmä počas prvých mesiacov choroby. Môže dôjsť k určitému stupňu stabilizácie, ktoré napokon aj tak vedie následnému zhoršeniu. V neskorších štádiách choroby sa často stáva chôdza obtiažnou a majitelia často volia eutanáziu postihnutých psov z dôvodov zhoršených životných podmienok.

Celogenómovými asociačnými štúdiami (GWAS) a masívnym paralelným sekvenovaním bola identifiková mutácia c.344G>A (chr18:52009339 (canFam3): G>A) v géne CAPN1 kódujúcom vápnik dependentnú cysteínovú proteázu calpain1 (mu-calpain). Missense mutácia spôsobuje zmenu aminokyseliny cysteín na tyrozín (p.C115Y) v proteíne. Cysteín v tejto pozícii je vysoko konzervovaný a tvorí kľúčovú časť katalytickej triády aminokyselín, ktoré sú kľúčové pre enzymatickú aktivitu cysteínových proteáz. Gén CAPN1 vykazuje vysoké hladiny expresie v mozgu a nervovom systéme. Vzhľadom na funkčné dôsledky a vysokú úroveň konzervovanosti tohto proteínu pozorovanú u viacerých druhov predstavuje táto mutácia v géne CAPN1 ako príčinu vzniku SCA a aj novú potenciálnu príčinu ataxie u ľudí.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.344G>A (chr18:52009339 (canFam3): G>A) v géne CAPN1, (p.C115Y)

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Jack Russell teriér, Parson Russell teriér

 

Poznámky: