Popis: NAD je neurodegeneratívne ochorenie so skorým nástupom postihujúce centrálny aj periférny nervový systém. Prvé symptómy sa prejavujú približne vo veku od 6 týždňov – 3 mesiacov u šteniat. Zaraďujeme sem problémy s chôdzou, neschopnosť stáť, ochrnutie končatín a podobné. Od 6. mesiaca sa môžu objaviť typické neurologické príznaky, ako napríklad slepota, strabizmus, zhoršená schopnosť príjmu jedla. Charakteristickým patologickým prejavom je opuch axónov a vznik tzv. sféroidov, ktoré sa vyvíjajú a akumulujú pozdĺž axónov v mozgu a mieche.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.367delG in RNF170 (ring finger protein 170), (p.Ala123Glnfs*11)

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Miniature American Shepherd, Australian Shepherd, Miniature Australian Shepherd, Toy Australian Shepherd

 

Poznámky: