Popis: Oculokutánny albinizmus (OCA) sumarizuje skupinu zdedených porúch syntézy melanínu, ktorá sa vyznačuje hypopigmentáciou pokožky, vlasov a očí. Postihnuté psy sa vyznačujú bielou alebo ružovou farbou pokožky, nosa, labiek a ružovými alebo červenými dúhovkami.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.1287delC v géne SLC45A2

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Bullmastiff

 

Poznámky: