Popis: Postihnutý jedinec sa vyznačuje závažnými anomáliami skeletu. Predovšetkým sa vyskytuje výrazne skrátená horná čeľusť, teda predkus, hypoplastická maxila, dislokovaná hlavica rádiusu (lakťová luxácia), patelárna dislokácia, odchýlené nosné septum a malé oči.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.865_866delTC v 6 exóne génu SCARF2

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Drsnosrstý foxteriér, Toy Foxteriér

 

Poznámky: