Popis

Mykoplazmy sú najmenšie voľne žijúce mikroorganizmy a patria medzi gram-negatívne, aerobné, patogénne baktérie, ktoré boli izolované z viacerých zvieracích druhov. Mykoplazma haemofelis (známa ako Haemobartonella felis) a Mykoplazma haemocanis (známa ako Haemobartonella canis) napádajú erytrocyty mačiek a psov. Mykoplazmám chýba bunková stena, preto nie sú citlivé na bežné antibiotiká. Mykoplazma haemofelis má lineárny dvojvláknový DNA genóm o veľkosti 1,16 Mb, zatiaľ čo Mykoplazma haemocanis obsahuje jednovláknový cirkulárny chromozóm s veľkosťou cca 1 Mb.

 

Klinické príznaky

Ochorenie má viacero fáz s rôznymi stupňami závažnosti. Najbežnejšie klinické príznaky sú: zrýchlené dýchanie, depresia, slabosť, letargia, anorexia, strata váhy, dehydratácia, žĺtačka a splenomegalia (zväčšená sliznica). Niektoré mačky/psy trpia ľahkou anémiou a nemajú žiadne iné klinické príznaky. Ťažká anémia môže viesť až ku smrti. Infekcia M. haemofelis je podozrivá u mačiek s regeneratívnou anémiou, u ktorých je zaznamenaná polychromázia (zmeny farbiteľnosti erytrocytov) a retikulocytóza (mladé formy erytrocytov sú väčšie). Diagnostika M. haemofelis nie je taká jednoduchá.

Prenos

Prirodzený spôsob prenosu hemoplazmy mačiek a psov nebol definitívne objasnený. M. haemofelis bol prenášaný transfúziou a perorálnym podaním infikovanej krvi.

 

Diagnostika

Na detekciu používame real-time PCR s TaqMan sondami.