Popis: U psov sú tri základné charakteristiky srsti: dĺžka (FGF5), prítomnosť znakov obočia a fúzov – furnishing (RSPO2) a prítomnosť zvlnenej prípadne kučeravej srsti (KRT71). Kučeravá alebo zvlnená srsť sú dominantné a spôsobené dvoma samostatnými známymi mutáciami v géne KRT71. Na základe výsledkov celogenómovej asociačnej štúdie (Cadieu a kol. 2009) bola zistená súvislosť medzi kučeravou srsťou a prítomnosťou alely T v SNP v pozícii 5.542.806, pričom alela T je dominantná. Tento SNP polymorfizmus je lokalizovaný na CFA27 v klastri génov kódujúcich keratín (KRT71). Teda alela T v géne KRT71 je asociovaná s fenotypom kučeravej srsti a je dominantná, čo znamená že genotyp TT aj CT podmieňuje fenotyp kučeravej srsti. Psy s nekučeravým typom srsti majú genotyp CC.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.451C>T v géne KRT71

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Airedale Terrier, American Water Spaniel, Bichon Frise, Border Collie, Boykin Spaniel, Chesapeake Bay Retriever, Chihuahua, Dachshund, Havanese, Kerry Blue Terrier, Kuvasz, Leonberger, Maltese, Pharaoh Hound, Portuguese Water Dog, Soft Coated Wheaten Terrier, Welsh Terrier, Wire Fox Terrier

 

Poznámky: Novú mutáciu Variant C2 c.1266_1273delinsACA v KRT71 géne neanalyzujeme. Predpokladá sa, že variant C2/C2 okrem kučeravej srsti je u niektorých plemien genetickým rizikovým faktorom folikulárnej dysplázie.