Popis: Alela B (štandardný typ) zodpovedá za produkciu čierneho eumelanínu a dedí sa dominantne voči recesívnej hnedej b alele. V lokuse B sú 4 rôzne alely: normálna alela B (dominantná) a tri recesívne alely bc, bs a bd. Kombinácia akýchkoľvek dvoch recesívnych alel má za následok čokoládovo-pečeňovo hnedú farbu (napríklad dve alely bc alebo jednu alelu bc a jednu bs).

V prítomnosti dvoch mutantných aliel b jedinec produkuje hnedý eumelanín (brown, chocolate, liver, sedge, red). V štúdii (Cargill a kol., 2005) bolo zistené, že tento lokus je zodpovedný za zmenu čiernych škvŕn u Dalmatíncov na hnedé. Každý jedinec, ktorý má aspoň jednu alelu B by mal mať čierne sfarbenie srsti, okrem tých ktorý majú v lokuse E alely e/e. Jedince ktoré majú dve kópie hociktorej alely b budú hnedo sfarbené. Tento lokus ovplyvňuje aj sfarbenie nosa, ak je prítomá jedna alela B je čierny, ak sú prítomné dve alely b tak má nos hnedé (pečeňové) sfarbenie.

Pretože gén TYRP1 súvisí s produkciou eumelanínu, ovplyvňuje to iba psov, ktorí majú v lokuse E genotyp E/E alebo E/e. Locus B tiež ovplyvňuje farbu nosa, očí a labiek. Psy s genotypom e/e produkujú iba pheomelanín, ale tvorba eumelanínu v nose, očiach a labkách nie je ovplyvnená, a preto je úplne kontrolovaná lokusom B. V závislosti od genotypov E a B môžu mať psi žltú srsť a hnedý nos/oči (e/e, b/b) alebo čokoládový kabát a hnedý nos/oči (E/e or E/E and b/b).

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: bS (Q331ter), bD (345del), bC (S41C) v géne TYRP1

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Bedlington Terrier, Border Collie, Brittany Spaniel, Cardigan Welsh Corgi, Chihuahua, Chinese,Shar-pei, Cocker Spaniel, Curly Coated Retriever, Dachshund, Dalmatian, Doberman Pinscher, English Cocker Spaniel, English Setter, English Springer Spaniel, Field Spaniel, Flat-Coated Retriever, Fox Terrier, German Longhaired Pointer, German Shorthaired Pointer, German Wirehaired Pointer, Labrador Retriever, Lowchen, Miniature Pinscher, Newfoundland, Pointer, Pomeranian, Poodle, Portuguese Water Dog, Pudelpointer, Scottish Terrier, Skye Terrier, Weimaraner, Wirehaired Pointing Griffon.

 

 

Poznámky: U plemena Austrálsky ovčiak bola popísaná nová mutácia bE c.555T>G, asociovaná s hnedým sfarbením. Táto mutácia bola prvý krát popísaná a publikovaná našim laboratóriom u plemena Austrálsky ovčiak, jej výskyt však už bol potvrdený aj u iných plemien, u ktorých sa vyskytuje hnedé sfarbenie.