Popis: Pôvodne Locus D. Názov lokusu je odvodený z anglického slova dilution – riedenie/zosvetlenie. Má dve alely D > d. Riedenie farby je dedené autozomálne recesívne, to znamená, že recesívny homozygot dd je schopný riediť eumelanín (Drogemuller a kol., 2007a). Čierny eumelanín sa riedi na metalickú modrú alebo sa nazýva aj strieborná šedá. Hnedý až červený eumelanín je riedený na krémový výsledný fenotyp nazývaný Isabella. Aby sme získali kompletnú informáciu o lokuse D musíme poznať genotypy v lokusoch E a B. Produkcia eumelanínu alebo feomelanínu závisí od alely E. Ak pes nesie alelu E/E alebo E/e, je potrebné ďalej sledovať lokus B, lebo od neho závisí produkcia čierneho alebo hnedého eumelanínu. Ak má pes genotyp E_B_dd platí, že sa bude eumelanín riediť a výsledný fenotyp bude metalická modrá/strieborná sivá. Ak má pes genotyp E_bbdd výsledný fenotyp bude krémové sfarbenie Isabella (lilac).

V lokuse D boli identifikované zatiaľ 3 varianty (alely d1, d2 a d3) spôsobené troma rôznymi mutáciami. Jednotlivé varianty sa analyzujú samostatne (tri rôzne analýzy).

Alela d1: c.-22G>A v géne MLPH

Alela d2: c.705G>C v géne MLPH

Alela d3: c.667_668insC v géne MLPH

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.-22G>A in MLPH gene

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Americký ovčiak, mini Americký ovčiak, Austrálsky ovčiak, mini Austrálsky ovčiak, Briard, Doberman Pincher, Francúzsky buldoček, Labrador Retriever, Large Munsterlander, Miniature Pincher, Newfoundland, Nemecká doga, Nemecký pinč, Rhodesian Ridgebac

 

Poznámky: Identifikované boli zatiaľ alely d1, d2 a d3. Predpokladá sa výskyt ďalších génových variantov zodpovedných za riedenie farby.