Popis: Anomália očí u kólií (CEA, Choroidal Hypoplasia-CH) je dedičné očné ochorenie u psov, ktoré sa vyznačuje rôznou mierou poškodenia sietnice a cievovky, ktorá sa vyskytuje počas vývoja oka. Dedičné ochorenie nie je progresívne a stav po vývoji oka zostáva stabilný. Pre túto chorobu neexistujú žiadne lieky a nedá sa liečiť. Hlavným príznakom postihnutých psov je hypoplázia (vo vývoji) cievovky, ktorá je dôležitou vrstvou oka pod sietnicou. U psov s rozsiahlejším ochorením CEA sa môže vyskytnúť hypoplázia sietnice alebo vývoj colobómu. Rozsah tohto ochorenia je u každého psa rozdielny. Známe príznaky sa pohybujú od miernych po veľmi závažné, ktoré môžu viesť k oslepnutiu.

Dedičnosť: autozomálne recesívna

Mutácia: c.588+462_588+8260del7799bp v géne NHEJ1 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Afghan Hound, Australian Sheepdog, Bearded Collie, Border Collie, Great Dane, Hokkaido dog, Miniature American Shepherd , Miniature Australian Shepherd Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Rough Collie, Shetland Sheepdog, Silken Windhound, Smooth Collie, Rough Collie

 

Poznámky: Táto analýza je vykonávaná v partnerskom laboratóriu (SeekGenes) pod našim dohľadom. Faktúra za analýzu je vystavená našim laboratóriom (môže byť aj v českých korunách). Protokol s výsledkom analýzy je zasielaný z laboratória Slovgen.