Popis: MLS predtým známy ako Chinese Beagle Syndrome je dedičné monogénne ochorenie. Toto ochorenie ovplyvňuje vývoj a štruktúru spojivového tkaniva a manifestuje sa rozsiahlou fibrózou kože a kĺbov a môže postihovať aj srdce. MLS je spôsobené mutáciou v géne kódujúcom fibrilín-1, ktorý je hlavnou súčasťou tkanivových mikrofibríl. Mutácia má fatálny dopad na jeho funkciu. MLS má špecifické prejavy, je možné postrehnúť postihnuté šteňa už okolo 2 – 4 týždňov od narodenia. Prejavy sa zhoršujú zhruba do 1 roku života, potom sa stav stabilizuje. Postihnuté psy majú krátke vonkajšie prsty a chodia vzpriamene, na predných labkách; majú veľmi napnutú kožu; prepnuté svaly a šľachy. Oproti zdravým psom majú plochšiu lebku, väčšie uši, šikmé oči, chvost majú často ztuhnutý a trčiaci.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.661C>T v exóne 7 génu ADAMTSL2

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Bígl

 

Poznámky: