Popis: Izolovaná ektopia lentis, známa ako primárna luxácia šošoviek predstavuje závažné očné ochorenie, ktorého výsledkom môže byť oslepnutie. Dochádza k dislokácii očnej šošovky následkom poškodenia závesného aparátu, ktorý ju udržiava fixovanú vo fossa hyaloidea ( jamka pre šošovku na prednej strane sklovca). K dislokácii môže dôjsť aj následkom úrazu. Dedičná forma je spôsobená defektom fixácie vláken šošovky, ktorého výsledkom je zelený zákal a strata zraku. PLL sa vyskytuje s vysokou frekvenciou u niekoľkých plemien teriérov a u niektorých ďalších plemien, kde sa pravdepodobne vyskytol teriér ako predok. Abnormality ultraštruktúry zonulárnych vlákien sú zjavné už vo veku 20 mesiacov, dlho pred začatím luxácie, ku ktorej zvyčajne dochádza, keď sú psy vo veku 3 až 8 rokov.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.1473+1G>A v géne ADAMTS17

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Australian cattle dog, Čínský chocholatý pes, Foxteriér, Italiano volpino, Jack Russel teriér, Jagdteriér, Lancashirský heeler, Miniatúrny bulteriér, Parson Russel teriér, Patterdale teriér, Rat teriér, Sealyhamský teriér, Tenterfield teriér, Tibetský teriér, Toy foxteriér, Welšský teriér, Yorkshire

 

Poznámky: PLL bola diagnostikovaná u viac ako 17 plemien psov a postihuje predovšetkým teriéry a im príbuzné plemená.