Popis: Ochorenie predstavuje jednu z mnohých foriem zdedenej progresívnej atrofie sietnice. Táto forma choroby sa vyskytuje iba u krátkosrstých a dlhosrstých kólií. Ochorenie je charakterizované progresívnou degeneráciou fotoreceptorov (tyčiniek a čapíkov) v oku. Prvé zmeny vo videní sa objavujú ako nočná slepota vo veku šiestich týždňov. Klinické príznaky sa s vekom zhoršujú a vo veku šiestich alebo ôsmich mesiacov sú psi s poruchou rcd2 slepí.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia:  inzercia 22 bp v exóne 4  v RD3  géne

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Dlhosrstá kólia, krátkosrstá kólia

 

Poznámky: