Popis: Senzorická neuropatia (SN) je závažné neurologické ochorenie spôsobené degeneráciou senzorických a v menšej miere motorických nervových buniek s klinickými príznakmi začínajúcimi vo veku medzi 2. a 7. mesiacom. Toto ochorenie môže mať za následok poruchu koordinácie, nadmerné natiahnutie a tiky v končatinách, osteomyelitídu, môže spôsobiť stratu vnímania bolesti, dotykov a zmien teplôt. V distálnej časti končatín sa môže vyskytnúť hyperextenzia končatín a sebapoškodzovanie. U postihnutých jedincov dochádza k degradácii axónov a strate nervových vlákien. Je len veľmi malá šanca na vyliečenie postihnutého jedinca, pretože dochádza k ireverzibilným zmenám nervových vlákien, ktoré tým stratili možnosť regenerácie.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: 6,47 Mb inverzia v géne FAM134B

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky. Pre oficiálne účely odporúčame odber veterinárom, ktorý súčasne overí a potvrdí identitu jedinca do tlačiva.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Border kólia

 

Poznámky: